Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Bilanţul activităţii ANRCETI în anul 2023

În anul 2023 eforturile ANRCETI au fost concentrate pe crearea cadrului de reglementare necesar pentru facilitarea semnării Declarației voluntare între operatorii de telefonie din Republica Moldova și cei din țările Uniunii Europene privind reducerea tarifelor la serviciile de roaming, eliberarea licențelor și asigurarea redistribuirii blocurilor de frecvențe în banda 2100 MHz între operatorii de telefonie mobilă pentru o utilizare mai eficientă a frecvențelor radio și inițierea procedurii de aderare la BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) în calitate de membru observator, în vederea atingerii obiectivului de a face parte din Piața Unică Digitală (Digital Single Market). Aceste date sunt expuse în Raportul de activitate al ANRCETI pentru anul 2023, publicat pe pagina web oficială www.anrceti.md.

ANRCETI a avut ca obiectiv revizuirea măsurilor de reglementare preventivă pe o serie de piețe (Piața 1, 3, 4, 5 și 7) în vederea menținerii sau retragerii obligațiilor impuse anterior furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe aceste piețe.

Pe plan internațional activitatea ANRCETI a fost una extrem de prodigioasă. ANRCETI a fost desemnată pentru anul 2024 în calitate de președinte al Grupului autorităților de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din cadrul parteneriatului Estic (EaPeReg – Eastern Partnership Electronic Communications Regulators Network).

Pentru anul curent ANRCETI și-a stabilit un șir de activități care vor fi concentrate pe elaborarea proiectelor de acte normative ce vor transpune cadrul de reglementare european din domeniul comunicațiilor electronice, în special a Codului european al comunicațiilor electronice și a unui set de documente europene, prevăzute de Acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană în vederea obținerii de către Republica Moldova a tratamentului de piață internă privind serviciile de roaming cu statele Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Detalii privind activitatea realizată de către ANRCETI în anul precedent puteți accesa la link-ul

8 mai 2024

Ultima actualizare: 8/05/2024