Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iunie, 2024

ANRCETI a publicat anuarul statistic privind dezvoltarea pieței de comunicații electronice în anul 2023

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației a publicat Anuarul Statistic privind evoluția pieței de comunicații electronice în anul 2023. Anuarul statistic oferă o imagine de ansamblu a tendințelor și evoluțiilor pieței pentru ultimii trei ani, precum și a impactului acestora asupra utilizatorilor și furnizorilor de servicii de comunicații electronice.

Sectorul comunicațiilor electronice deține o contribuție importantă în PIB-ul Republicii Moldova, contribuind cu o cotă de circa 2,1% în PIB în raport cu veniturile totale obținute în anul 2023. Veniturile obținute pe piața comunicațiilor electronice au ajuns în anul 2023 la 6 286,5 mil lei, în creștere cu 2,6% față de anul precedent.

Analiza datelor statistice ne indică că evoluția pieței de comunicații electronice din Republica Moldova tinde spre maturitate. Ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă și Internet mobil la 100 de locuitori constituie 159,6% și, respectiv 115,5%, iar rata de penetrare aferent serviciului de Internet fix continuă trendul său pozitiv.

Evoluția pieței de comunicații electronice în 2023 este caracterizată de menținerea ritmurilor de creștere pe segmentul de Internet, dar şi de continuarea scăderilor pe voce şi mesagerie SMS. Din cele peste 4 milioane cartele SIM active de telefonie mobilă, aproape 2,9 milioane (72,5%) au utilizat şi Internetul mobil. Traficul de voce din reţelele mobile a continuat ritmul de scădere (-3,5%) față de anul 2022, respectiv și numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator per cartelă SIM a avut de asemenea o descreștere de 3,3% față de anul precedent. Datele statistice colectate arată că scăderea numărului de abonați la telefonia fixă (-10,9%) se datorează în principal diminuării numărului de abonați persoane fizice (-11,8%), numărul abonaților persoane juridice înregistrând o scădere de circa 5,1%, iar traficul total de voce efectuat în rețelele fixe s-a diminuat cu 18,6%.

Este încurajator să observăm că piața de comunicații electronice și-a menținut creșterea pe cele mai importante segmente, ceea ce sugerează un grad ridicat de adaptabilitate și reziliență în fața schimbărilor economice.

Detalii privind evoluția pieței de comunicații electronice în anul 2023 puteți accesa la link-ul

8 mai 2024

Ultima actualizare: 8/05/2024