Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

ANRCETI expune spre consultare publică proiectul hotărârii privind modificarea anexei 2 la hotărârea privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera Serviciului poștal universal, furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei”

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) expune spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație cu privire la modificarea anexei 2 la HCA nr. 32/2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera Serviciului poștal universal, furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei”. Consultarea proiectului se va desfășura până la 23 decembrie 2022 inclusiv.

Potrivit notei informative, elaborarea proiectului respectiv a fost impusă de semnarea Acordului bilateral între Î.S.”Poșta Moldovei” și C.N. ”Poșta Română” S.A.. Proiectul de hotărâre propus spre consultare publică prevede diminuarea tarifelor prestate de către Î.S. ”Poșta Moldovei” pentru coletele poștale internaționale cu destinația România - de la 290 lei/colet la 190 lei/colet și de la 50 lei/kg sau fracțiune de kg la 35 lei/kg sau fracțiune de kg. Tarifele noi pentru serviciile poștale din sfera Serviciului poștal universal urmează să intre în vigoare de la 01 ianuarie 2023.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poștă, la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare nr. 134, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, prin fax: 022 222 885 și/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute la numerele de telefon: 022 251 303, D. Griciuc, șef DRAS, 022 251 334, P. Basiul, consultant DRAS.

9 decembrie 2022 

Ultima actualizare: 9/12/2022