Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

ANRCETI solicită persoanele interesate să se expună vis-a-vis de intenția de participare la concursul privind eliberarea, gratis, a licențelor de utilizare a frecvențelor radio pentru implementarea multiplexelor de radiodifuziune digitală

ANUNȚ

privind declararea intenției de participare la concurs pentru eliberarea licențelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem digital terestru de radiodifuziune

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 878/2022 cu privire la stabilirea resurselor spectrului de frecvenţe radio disponibile pentru implementarea multiplexelor de radiodifuziune digitală, ținând cont de numărul limitat a licențelor, în temeiul art. 26 alin. (31) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările ulterioare, în vederea necesității expunerii la concurs a resurselor de spectru radio disponibile pentru alocare, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) solicită persoanele interesate să se expună vis-a-vis de intenția de participare la concurs pentru eliberarea, gratis, a licențelor de utilizare a frecvențelor radio incluse în tabelul 1 și tabelul 2.

Tabelul 1

Resursele de spectru pentru crearea/furnizarea multiplexului naţional DAB+ A

Nr. crt. Identificator BR IFIC Zona de alocare Bloc T-DAB+ A Frecvenţa
1. MDA_TRIFESTI_11A TRIFEŞTI 11A 216,928 MHz
2. MDA_STRASENI_11C STRĂŞENI 11C 220,352 MHz
3. MDA_MINDRESTI_11B MÎNDREŞTI 11B 218,64 MHz
4. MDA_EDINET_11C EDINEŢ 11C 220,352 MHz
5. MDA_CAHUL_12B SUD 12B 225,648 MHz
6. MDAVHF11A0402 EST 11A 216,928 MHz

Resursele de spectru pentru furnizarea multiplexului naţional T-DAB+ A, prevăzute în tabelul 1 pot fi valorificate, în funcţie de solicitare, sub formă unui multiplex național sau a 6 multiplexe regionale de radiodifuziune digitală terestră, separate.

Tabelul 2

Resursele de spectru pentru crearea/furnizarea multiplexului naţional DAB+ B

Nr. crt. Identificator BR IFIC Zona de alocare Bloc T-DAB+ B Frecvenţa
1. MDAVHF12C0403 CENTRU 12C 227,36 MHz
2. MDAVHF12B0404 NORD 12B 225,648 MHz
3. MDAVHF12A0401 SUD 12A 223,936 MHz
4. MDAVHF12D0402 EST 12D 229,072 MHz

Resursele de spectru pentru furnizarea multiplexului naţional T-DAB+ B prevăzute în tabelul 2 pot fi valorificate, în funcţie de solicitare, sub formă unui multiplex național sau a 4 multiplexe regionalede radiodifuziune digitală terestră, separate.

Abrevieri:
BR IFICCirculară internaţională de informaţii a Biroului de radiocomunicaţii privind frecvenţa (BR International Frequency Information Circular)
T-DABradiodifuziune terestră digitală sonoră (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)

Documentele de concurs și calendarul concursului pentru eliberarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio disponibile conform tabelelor 1 și 2 vor fi elaborate, aprobate și publicate, în termen de 3 luni de la data declarării vreunei intenții de participare la concurs, în rezultatul consultării și dialogului cu toți cei interesați.

Persoanele interesate de obținerea licențelor de utilizare a frecvențelor sus - menționate (cu indicarea blocului T-DAB+/frecvenței radio și a termenului preconizat pentru obținerea licenței) sunt invitate de a informa, în scris, ANRCETI până la data de 01.04.2024, la adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD - 2012, mun. Chişinău, Republica Moldova sau fax: +37322222885 sau e-mail: office@anrceti.md.

12.02.2024

Ultima actualizare: 12/02/2024