Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iunie, 2024

ANRCETI a aprobat tarifele pentru serviciile poștale care fac parte din sfera Serviciului Postal Universal

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a aprobat, în cadrul ședinței publice din 11 martie 2024, tarifele pentru serviciile poștale din sfera Serviciului Poștal Universal (SPU) furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei”, care este desemnată în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, drept furnizor de Serviciu Poștal Universal, fiind parte a rețelei de Servicii Poștale Universale internaționale.

Tarifele pentru serviciile din sfera SPU, care cuprinde trimiteri poștale interne și trimiteri poștale internaționale, au fost calculate, de către Î. S. ”Poșta Moldovei”, conform Metodologiei de stabilire a tarifelor, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 25/2016.

La baza elaborării acestor tarife au stat datele financiar-contabile din anul 2022, colectate în baza evidenței contabile separate pe serviciile date, auditate de o companie de audit externă, care a confirmat lipsa deficiențelor care ar duce la distorsionarea situației din rapoartele/informațiile elaborate de Î.S. ”Poșta Moldovei”. Analiza minuțioasă a rapoartelor privind costurile, veniturile și capitalul angajat pentru anul 2022 au arătat că veniturile obținute de Î.S. ”Poșta Moldovei” nu acoperă cheltuielile înregistrate pentru prestarea serviciilor din sfera SPU, ceea ce impune modificarea tarifelor pentru asigurarea continuității prestării Serviciilor Poștale Universale.

Este de menționat că ponderea majoritară a consumatorilor serviciilor date sunt persoane juridice, populația migrând în mare parte pe soluții alternative de comunicare oferite de tehnologiile moderne, serviciile date înregistrând un trend de descreștere continuă drept consecință a adoptării soluțiilor digitale de comunicare.

Tarifele aprobate vor intra în vigoare în termen de 30 de zile din data comunicării Î.S.”Poșta Moldovei”. Tarifele aprobate sunt unice pentru întreg teritoriul Republicii Moldova.

12 martie 2024

Ultima actualizare: 12/03/2024