Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Se prelungește consultarea publică a 3 proiecte de hotărâri pentru organizarea concursului de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și a serviciilor, în sistem digital terestru de televiziune

În vederea asigurării transparenței în procesul decizional, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), prelungește consultarea publică, a următoarelor 3 proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI expuse, la 24 iunie 2022, pe pagina web oficială: www.anrceti.md:
1) proiectul privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune;
2) proiectul privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune;
3) proiectul privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor cu acoperire regională și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune.

Consultarea publică se va desfăşura până la 25.07.2022 inclusiv, aceasta fiind data limită de transmitere a recomandărilor pe marginea proiectelor menţionate.

Proiectele supuse consultării publice au fost elaborate în conformitate cu Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, în vederea realizării obiectivelor Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 240 din 08 mai 2015, cu modificările ulterioare, luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 78/2020 privind implementarea unor acţiuni pentru finalizarea procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră.

Potrivit notelor informative nr.1, nr. 2 și nr. 3, proiectele de hotărâre menționate vizează organizarea și desfășurarea concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune. Proiectele stabilesc regulile și procedura de organizare și desfășurare a concursului, organizatorul și atribuțiile acestuia, cerințele minime față de candidații la concurs și drepturile acestora, cerințele tehnice, administrative, comerciale și financiare minime pe care candidații trebuie să le îndeplinească, cerințele tehnice și operaționale de utilizare a frecvențelor radio etc.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poștă la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chișinău, prin fax: 022222885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Detalii despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303, Dumitru Griciuc, șef DRAS, 022251312, Ala Baidauz, specialist DRAS.

15.07.2022

Ultima actualizare: 15/07/2022