Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

Echipa ANRCETI beneficiază de o misiune de experți oferită de programul de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX

În perioada 17-19 ianuarie curent, în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) se desfășoară o misiune de experți, organizată în cadrul programului de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX. Misiunea este susținută de către un grup de experți din cadrul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din Romania (ANCOM), condus de către Inga Popovici, expert în Departamentul Strategie și Date statistice din cadrul ANCOM.

Scopul misiunii de experți este de a consilia echipa ANRCETI cu privire la cadrul de reglementare al UE, ultimele evoluții în domeniu și cele mai bune practici ale UE privind colectarea indicatorilor statistici relevanți pentru monitorizarea comunicațiilor electronice, metodologiile aplicate.

În cadrul misiunii experții vor furniza informații despre metodologiile de stabilire a setului de indicatori pentru rețele și servicii de comunicații electronice, indicatori economici și financiari, precum și o descriere cuprinzătoare a acestora.

Specialiștii din cadrul ANRCETI vor prezenta situația curentă privind sistemul de colectare a datelor statistice din domeniul comunicațiilor electronice și vor studia experiența ANCOM privind colectarea, validarea și prelucrarea datelor colectate, tipul indicatorilor statistici, sistemul electronic de colectare a datelor al ANCOM, funcționalitățile dezvoltate etc.

Sergiu Gaibu, directorul ANRCETI a subliniat că această asistență tehnică este foarte binevenită pentru echipa Agenției, întrucât ne dorim să adoptăm un mecanism de colectare a indicatorilor statistici performant, care să ofere date necesare, agregate și dezagregate în vederea efectuării atât a analizelor particulare, cât și a analizelor de ansamblu pe toată piața de telecomunicații.

Programul TAIEX este un instrument de acordare a asistenţei tehnice și schimbului de informații din cadrul Comisiei Europene în vederea armonizării legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene.

17 ianuarie 2024


Ultima actualizare: 17/01/2024