Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Mesaj de felicitare al directorului ANRCETI - Sergiu GAIBU, cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale.

Stimați profesioniști și colegi din domeniul telecomunicațiilor, în numele Consiliului de Administrație al ANRCETI, Vă felicităm cu Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale!
Comunicarea și transportul de date au devenit un fundament al dezvoltării societății, creșterii economice și este un element indispensabil al revoluției industriale 4.0.

Această sărbătoare profesională celebrează crearea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) și semnarea în 1865, la Paris, a primei Convenții Internaționale a Telegrafului, care a dat start întregului proces de globalizare a comunicațiilor și schimbului de informații.

Vă urăm spirit inovativ continuu și progres în efortul pe care îl depuneți în dezvoltarea sectorului TIC și edificarea unei societăți informaționale moderne în țara noastră. Statisticile din ultimii ani demonstrează, că tehnologiile informaționale și comunicațiile au devenit motoarele dezvoltării socio-economice ale țării, ale creșterii durabile şi progresului societății în ansamblu. Acesta este un rezultat al profesionalismului lucrătorilor din acest domeniu inovativ.

Vă dorim succese, noi realizări întru constituirea unei societăți digitale transparente și accesibile tuturor.

Cu profund respect,
Sergiu GAIBU, director al ANRCETI

Ultima actualizare: 17/05/2023