Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

Au fost finalizate lucrările Conferinței Mondiale pentru Radiocomunicații (CMR-23).

În perioada 20 noiembrie – 15 decembrie 2023 în Dubai, Emiratele Arabe Unite, au fost desfășurate lucrările Conferinței Mondiale pentru Radiocomunicații (CMR-23), la care au participat peste 3.900 de delegați din 163 de state membre. Actele finale ale CMR-23 au fost semnate de 151 de state-membre ale Uniunii Internaționale de Telecomunicații (UIT), inclusiv Republica Moldova.

Republica Moldova a fost reprezentată de o delegație formată din reprezentanții IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (SNMFR), Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), precum și ai Ambasadei Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite.

Printre deciziile-cheie adoptate în cadrul Conferinței pot fi remarcate următoarele:
1) Majorarea statutului benzii 3600-3800 MHz de la secundar la primar în Regiunea 1. Acest fapt va facilita continuarea dezvoltării rețelelor de comunicații de bandă largă de generația a cincea în Europa, în special în Europa de est, inclusiv în Republica Moldova, urmare a relaxării condițiilor tehnice și cadrului de reglementare de protecție a serviciului fix prin satelit, operat în cadrul unor state vecine.
2) Identificarea benzii de frecvențe 6 425-7 125 MHz în Regiunea 1 pentru implementarea IMT (telecomunicații internaționale mobile), cu păstrarea unui cadru normativ flexibil ce ar permite, după caz, și implementarea rețelelor de tip WAS/RLAN în cadrul acestei benzi, precum și asigurarea protecției stațiilor și rețelelor serviciilor existente din cadrul serviciului fix prin satelit, prin agrearea unor condiții tehnice adecvate de protecție și coexistență. Decizia dată permite utilizarea benzii sau porțiunilor acestei benzi pentru diverse aplicații din cadrul serviciului mobil, cum ar fi IMT sau WAS/RLAN sau soluții mixte, subiect ce urmează a fi agreat ulterior printr-o decizie în cadrul CEPT (Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații).
3) Atribuirea în cadrul CEPT a benzii 470-694 MHz cu statut secundar către serviciului mobil, exceptând serviciul mobil aeronautic, precum și examinarea posibilității revizuirii și majorării statutului atribuirii către serviciul mobil de la secundar la primar în cadrul CMR-31. Modificarea respectivă creează posibilitatea, pe termen mediu și lung, a valorificării benzii 470-694 MHz de către aplicații din cadrul serviciului mobil, ca IMT, precum și asigurarea protecției serviciului de radiodifuziune în viitor. În scopul protecției serviciului de radiodifuziune, prevederile Acordului Geneva-06 vor continua să rămână în vigoare. Televiziunea digitală terestră în uz va beneficia în continuare de protecție conform criteriilor tehnice agreate.
4) Agrearea și includerea unor noi alocări naționale în cadrul Anexelor 30/30A și 30B pentru Republica Moldova. Conferința a aprobat rezultatele unui proces de 3 ani de calcul, coordonare internațională și publicare în Circularele Biroului de Radiocomunicații al UIT efectuat de către SNMFR, rezultat al adoptării Rezoluției 559 în cadrul CMR-2019, precum și activităților de coordonare a unei noi alocări în Anexa 30B. Republica Moldova va beneficia de alocări naționale utilizabile în cadrul Anexelor 30/30A (Planul pentru serviciul de radiodifuziune prin satelit) și 30B (Planul pentru serviciul fix prin satelit), ce ar putea fi valorificate în viitor.
5) De asemenea, în cadrul Conferinței au fost adoptate alte decizii importante privind reglementarea utilizării spectrului radio în diverse domenii: comunicații mobile și fixe, comunicații prin satelit, comunicații aeronautice, comunicații maritime, servicii radio științifice, etc. precum și Agenda pentru următoarea Conferință Mondială a Radiocomunicațiilor, ce va avea loc în anul 2027.

Informații suplimentare succinte despre CMR-23 pot fi vizualizate mai jos: https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2023-12-15-WRC23-closing-cer...

Informații suplimentare detaliate (Actele Finale provizorii ale CMR-23) pot fi consultate mai jos: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-WRC.15-2023-PDF-E.pdf

Majoritatea modificărilor adoptate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2025. Actele finale urmează a fi transpuse în cadrul Tabelului Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe, precum și în cadrul normativ național în domeniul politicilor din domeniul comunicațiilor electronice.

Deciziile adoptate în cadrul CMR-23 sunt aliniate cu poziția CEPT, agreată pe parcursul ciclului de studiu, prezentată în cadrul propunerilor comune europene elaborate în cadrul Grupului de pregătire către CMR-23 al CEPT (CPG).

În rezultatul desfășurării CMR-23, Republica Moldova, ca stat cosemnatar al propunerilor comune europene la CMR-23, s-a aliniat poziției comune europene pe punctele agendei Conferinței și continuă armonizarea cadrului național de utilizare a spectrului cu cadrul normativ european.

18 decembrie 2023

Ultima actualizare: 18/12/2023