Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Martie, 2024

Indicatorii pieței serviciilor de telefonie fixă au fost în scădere în trimestrul doi al anului 2022

În perioada aprilie-iunie 2022, pe piaţa serviciilor de telefonie fixă a continuat diminuarea numărului de abonaţi, a traficului de voce și a veniturilor provenite din vânzarea acestor servicii, tendinţă care este marcată pe piața respectivă de mai mulți ani. Datele statistice privind evoluţia pieței de telefonie fixă în perioada respectivă, prelucrate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată că numărul de abonați a scăzut cu 2,1% și a totalizat 979,6 mii., volumul traficului de voce s-a diminuat cu 23,8% și a însumat 188,1 mil. minute, iar volumul vânzărilor pe acest segment de piață s-a redus cu 19,2% şi a alcătuit puțin peste 69,4 mil. lei.

Potrivit datelor prezentate de furnizorii care activează pe această piață, baza de abonaţi a SA „Moldtelecom” a scăzut cu 2%, totalizând 875,5 mii, iar baza cumulativă de abonaţi a celorlalți furnizori alternativi de telefonie fixă s-a diminuat cu 2,2%, însumând peste 104,1 mii. În consecință, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori ai republicii, a scăzut cu 0,5 puncte procentuale şi a constituit circa 37,6%.

Micşorarea volumului traficului de voce în reţelele de telefonie fixă a fost determinată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Traficul iniţiat peste hotarele ţării și terminat în rețelele fixe din țara noastră a scăzut cu 37,2%, însumând circa 3 mil. minute, traficul către alte reţele fixe s-a micșorat cu 29,7% (3,3 mil. minute), traficul către reţelele internaţionale - cu 28,4% (578 mii minute), iar traficul către reţelele mobile – cu 14,4% (10,8 mil. minute). Urmare a acestei evoluţii, traficul mediu lunar (MoU) de voce per abonat s-a micșorat cu 24,3% şi a totalizat 93,4 minute.

În rezultatul diminuării vânzărilor pe piața serviciilor de telefonie fixă, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a redus cu 17% şi a constituit 23,5 lei. SA „Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 24,3 lei (în scădere cu 18,1%), iar furnizorii alternativi – un ARPU cumulativ de 16,7 lei (în creștere cu 0,1%).

În urma evoluţiei indicatorilor menţionaţi mai sus, în perioada de referință, cota de piaţă a SA „Moldtelecom”, în funcţie de cifra de afaceri, a alcătuit 92,4%.

19 septembrie 2022

Ultima actualizare: 19/09/2022