Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

În atenția utilizatorilor de comunicații electronice sau poștale. Află cum depui o petiție la ANRCETI.

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) recomandă utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice și poștale, care se confruntă cu anumite probleme legate de furnizarea serviciilor menționate (calitate, deranjamente tehnice etc.), să depună o reclamație la furnizorul acestor servicii în vederea remedierii deficiențelor apărute.

Vă amintim că conform reglementărilor relevante în vigoare, furnizorul are la dispoziție 15 zile pentru a examina reclamațiiile utilizatorilor.

În cazul în care reacția furnizorului la reclamație nu este pe măsura așteptărilor utilizatorului, cel din urmă poate să depună o petiție la ANRCETI, anexând copia corespondenței cu furnizorul, a contractului, a reclamației și a altor materiale care au tangență cu problema abordată de acesta.

Petiția poate fi depusă în scris, verbal (consemnată print-un proces verbal) în incinta ANRCETI, expediată prin poștă la adresa Bd. Ștefan cel Mare, 134, MD-2012, or. Chișinău, sau transmisă în formă electronică la e-mail-ul office@anrceti.md, respectând cerințele legale stabilite pentru documentul electronic.

În cazul în care petiția utilizatorului va fi întemeiată, ANRCETI va întreprinde toate masurile necesare (conform competențelor atribuite prin lege) pentru soluționatrea problemelor abordate și, respectiv, restabilirea drepturilor încalcate.

În context, propunem atenției utilizatorilor tutorialul video ce urmează.

Vă îndemnăm să urmăriți acest tutorial despre examinarea petițiilor de către ANRCETI.

Ultima actualizare: 23/01/2023