Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

ANRCETI a inițiat procesul de acordare a unor noi benzi de frecvențe radio operatorilor de comunicații electronice mobile

În contextul implementării Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025, ANRCETI a inițiat măsurile necesare pentru punerea la dispoziție operatorilor de comunicații electronice a unor benzi de frecvențe radio suplimentare pentru extinderea capacităților de deservire a clienților, inclusiv a frecvențelor utilizate pentru aplicarea noilor generații de tehnologii în domeniul comunicațiilor electronice mobile, cum ar fi cele de generația a 5-a. Blocurile de frecvențe care sunt stabilite pentru a fi oferite operatorilor sunt cuprinse în benzile 700 MHz, E900 MHz, 1500 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz și 26 GHz.

Pentru a oferi o claritate a condițiilor pentru viitorii aplicanți, o primă etapă în acest proces complex este stabilirea criteriilor de accesare a licențelor pe fiecare din benzile de frecvențe oferite, criterii necesare pentru a menține un nivel de concurență adecvat pe piața comunicațiilor electronice și asigurarea unei utilizări eficiente a blocurilor de frecvență oferite.Proiectul de hotărâre al Consilului de Administrație al ANRCETI care stabilește aceste limitări a fost expus la consultare publică pe site-ul www.anrceti.md la data de 16.02.2024.

Benzile de frecvențe prevăzute în proiectul de hotărâre sunt cele stabilite în HG nr. 987/2020 care este conformă Reglementărilor Comisiei Europene (CE), CEPT, ECC/REC, ECC/DEC, ERC/REC, Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (în continuare – TNABF), aprobat prin Hotărârea Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova nr.11/2000 şi Regulamentului radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (RR UIT), parte integrantă a Statutului UIT ratificat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 993/1996.

Limitarea numărului de licențe pentru frecvențele radio menționate este o acțiune prevăzută atât de legislația națională cât și de cea europeană și este necesară în principal, în vederea maximizării beneficiilor pentru utilizatorii serviciilor de comunicații electronice (disponibilitate, calitate, prețuri accesibile), stimulării concurenței pe piața respectivă, promovării utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio, precum și evitării interferenţelor prejudiciabile asupra rețelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul radio în condițiile legii.

Proiectul de hotărâre include atât licențe pentru utilizarea frecvențelor radio care au rămas nesolicitate în rezultatul alocărilor anterioare, cât și licențe pentru frecvențe noi deschise spre atribuire în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice mobile/fixe terestre de bandă largă accesibile publicului.

23 februarie 2024

Ultima actualizare: 23/02/2024