Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

ANRCETI și BNS își intensifică relațiile de colaborare

Săptămâna curentă, conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice (ANRCETI) și conducerea Biroului Național de Statistică (BNS) au avut o ședință de lucru organizată în scopul consolidării relațiilor de colaborare, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun dintre cele două instituții.

În cadrul întrevederii a fost agreată fortificarea colaborării celor două instituții privind procesele de colectare a datelor statistice, procesarea acestora, celor mai bune practici și schimb de experiență. Au fost discutate procesele de aliniere la aquis-ul comunitar și aplicarea practică a normelor legale în proces de tratare a datelor statistice.

Având în vedere Recensământul populației planificat pentru 2024 au fost discutate aspecte de colaborare, inclusiv suportul ANRCETI pentru facilitarea procesului de asigurare a informării populației despre etapele Recensământului populației din 2024.

Colaborarea ANRCETI cu BNS are drept scop îmbunătățirea procesului de colectare a datelor statistice, interoperabilitatea instituțională și asigurarea cu date de interes public privind sectorul reglementat.

25 ianuarie 2024

Ultima actualizare: 25/01/2024