Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Anunț cu privire la solicitarea propuneri și sugestii de îmbunătățire a legislației primare și secundare privind modul de stabilire a tarifelor de acces pe proprietăți

În contextul Proiectului de lege nr. 261 pentru modificarea Legii nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (art.9),

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Agenția), în conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional și prevederilor Legii nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice (în continuare Legea nr. 28/2016), solicită de la toți subiecții interesați propuneri și sugestii de îmbunătățire a legislației primare și secundare privind modul de stabilire a tarifelor de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii asociate.

Având în vedere că, în anul 2023 este preconizată intervenția legislativă de modificare a Legii nr. 28/2016 în vederea transpunerii depline a dispozițiilor Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 155 din 23 mai 2014), Agenția încurajează părțile interesate să se implice activ în procesul de îmbunătățire a legislației, astfel încât construirea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate rețelelor de comunicații electronice să fie reglementată printr-un cadru coerent și simplificat.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de 15 iunie 2023, la sediul Agenției (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134) sau la adresa electronică: office@anrceti.md.

Persoana responsabilă: Tatiana GÂNDEA, șef adjunct Direcția Reglementare și Analiză, telefon: 022251357, email: tatiana.gandea@anrceti.md.

Ultima actualizare: 28/04/2023