Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

ANRCETI a aprobat Programul de elaborare a actelor normative pentru anul 2023

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat astăzi, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 55/2022, Programul de elaborare a actelor normative ale ANRCETI pentru anul 2023. Acest document concretizează măsurile de reglementare pe care ANRCETI urmează să le realizeze anul viitor, și termenele de elaborare și adoptare ale acestora.

Programul prevede elaborarea a 25 proiecte de acte normative, majoritatea dintre care vizează reglementarea preventivă a piețelor relevante de servicii publice de comunicații electronice, precum și organizarea concursurilor privind eliberarea licențelor pentru utilizarea frecvențelor și canalelor radio.

Astfel, ANRCETI va efectua analiza piețelor relevante (Piața, 3, 4, 5, 7) în iterația a VI. Analiza în cauză are scopul de a constata existenţa concurenţei efective pe piețele respective şi de a revizui, după caz, măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă de piaţă.

ANRCETI planifică, de asemenea, să elaboreze și să aprobe documentele necesare pentru organizarea:
- concursului privind eliberarea licențelor pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe 2100 MHz în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice mobile celulare terestre;
- concursului privind eliberarea licențelor pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe 174-230 MHz în scopul furnizării rețelelor publice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistem digital de radiodifuziune;
- concursului privind eliberarea licențelor pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe 470-694 MHz în scopul furnizării rețelelor publice cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice în sistem digital terestru de televiziune.

Potrivit Programului, în 2023 ANRCETI va modifica Regulamentul cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, Procedura de administrare și gestionare a resurselor de numerotare, Condițiile generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare, Regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice, Formularele rapoartelor statistice pentru furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului etc. în vederea actualizării acestora.

30 decembrie 2022 

Ultima actualizare: 30/12/2022