Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

ANRCETI a ajustat tarifele pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei”

Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat, în cadrul ședinței publice din 28 aprilie curent, prin Hotărârea nr. 50, tarife noi pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal (SPU) furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei”.

Tarifele au fost ajustate la Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 25/2016, în baza costurilor, veniturilor și capitalul angajat pentru anul 2021.

Necesitatea ajustării tarifelor a fost condiționată de faptul că, tarifele aplicate până la moment de Î.S.”Poșta Moldovei” pentru serviciile din sfera SPU, nu acoperă cheltuielile suportate de acest furnizor, având în vedere creșterea semnificativă a prețurilor pentru resursele energetice, astfel, Î.S.”Poșta Moldovei” înregistrând un trend negativ în activitatea desfășurată în anul 2022. 

Ultima actualizare: 2/05/2023