Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Anuarul Statistic pentru anul 2022

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, a dat publicității Anuarul Statistic privind dezvoltarea sectorului de comunicații electronice pe parcursul anului precedent. Analiza atentă și meticuloasă oferită de acest instrument oferă o imagine de ansamblu asupra trendurilor și evoluțiilor pieței, precum și asupra impactului acestora asupra utilizatorilor și furnizorilor de servicii de comunicații electronice. Iar prin intermediul acestuia, ANRCETI reconfirmă angajamentul său de a urmări evoluția sectorului și de a promova dezvoltarea, asigurându-se că interesele utilizatorilor sunt protejate și că piața funcționează în mod transparent și competitiv.

În ciuda contextului macroeconomic complex din 2022, evoluția pieței de comunicații electronice arată o revenire la evoluțiile anterioare pandemiei, alimentată de digitalizarea progresivă a economiei și societății. Conform analizei effectuate de ANRCETI, pentru anul 2022 se observă o creștere de 8,9% a numărului de utilizatori finali la rețeaua de telefonie mobilă, care a atins circa 5,13 mln, numărul de abonați la serviciile de Internet fix a înregistrează o creștere anuală de 4,9%, iar în plus, numărul total de abonați la serviciile de retransmisie TV a rămâne stabil, cu o rată de penetrare de 64,6% la 100 de gospodării la nivel national.

Toate aceste aspecte indică o consolidare a pieței și o stabilitate a sectorului de comunicații electronice și tehnologiei informației. Deși evoluțiile economice dificile au influențat sectorul în anul 2022, veniturile totale obținute în anul 2022 din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice au înregistrat o creștere de 0,2%, atingând un total de 6,13 miliarde lei. Astfel, este încurajator să observăm că piața de comunicații electronice și-a menținut creșterea, ceea ce sugerează un grad ridicat de adaptabilitate și reziliență în fața schimbărilor economice.

Prin urmare, ANRCETI rămâne vigilent și continuă să lucreze pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de comunicații electronice și pentru a asigura o concurență loială pe piață, în beneficiul utilizatorilor și al dezvoltării economice a țării.

Dacă doriți să aprofundați subiectul discutat mai sus, ANRCETI Vă încurajeză să explorați link-ul de mai jos pentru a accesa Anuarul Statistic.

Ultima actualizare: 4/05/2023