Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind implementarea de către S.A. „Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune.
textul proiectului (PDF, 398,76 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 106 KB)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 05.01.2011

Data limită pentru primirea recomandărilor: 05.02.2011

Consultări repetate: 08.02.2011 - 21.02.2011

Înapoi

Ultima actualizare: 28/04/2011