Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

30 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de reţele şi servicii poștale

 textul inițial al proiectului (word, 81 KB:  pdf, 152 KB: )

 sinteza recomandărilor (PDF, 202 KB)

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 75 KB:  pdf, 927 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 220,2 KB)

 

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 177 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 05.07.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 25.07.2016

 

Înapoi

Ultima actualizare: 10/10/2016