Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

30 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice

 textul inițial al proiectului (word, 565 KB:  pdf, 813 KB: )

sinteza recomandărilor (PDF, 305 KB)

textul proiectului propus spre aprobare (PDF, 800 KB)

 textul aprobat al proiectului (PDF, 802,72 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă:
nota informativă (PDF, 325 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 05.12.2017

Data limită pentru primirea recomandărilor: 22.12.2017

 

Înapoi

Ultima actualizare: 23/01/2018