Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova.
textul proiectului (PDF, 795,62 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 82 KB)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 07.03.2012

Data limită pentru primirea recomandărilor: 21.03.2012

Înapoi

Ultima actualizare: 25/06/2012