Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe de 800, e900, 2100, 2600 și 3400-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre
 textul proiectului (PDF, 535,26 KB)

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii speciale de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre
 textul proiectului (PDF, 402,22 KB)

Proiectele sunt însoţite de o notă informativă.
 nota informativă (PDF, 270 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 07.08.2015

Data limită pentru primirea recomandărilor: 25.08.2015

Înapoi

Ultima actualizare: 18/12/2015