Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Octombrie, 2022

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal

 textul inițial al proiectului (word, 111 KB:  pdf, 251 KB: )

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 177 KB:  pdf, 354 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 353,12 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 127 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 08.07.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 08.08.2016

 

Înapoi

Ultima actualizare: 17/10/2016