Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Septembrie, 2022

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

 textul inițial al proiectului (word, 50 KB:  pdf, 147 KB: )

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 73 KB:  pdf, 145 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 177,6 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 202 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 10.04.2017

Data limită pentru primirea recomandărilor: 10.05.2017

 

Înapoi

Ultima actualizare: 23/01/2018