Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

30 Mai, 2024

Consultarea proiectelor

1. Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio: 3750 - 3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600 - 3800 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă.
 textul proiectului (PDF, 319,28 KB)

2. Hotărâre privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă.
 textul proiectului (PDF, 318,18 KB)

3. Hotărâre privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 3600 - 3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de acces radio de banda largă.
 textul proiectului (PDF, 246,75 KB)

Proiectele sînt însoţite de o notă informativă.
 nota informativă (PDF, 122 KB)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 12.10.2012

Data limită pentru primirea recomandărilor: 14.11.2012

Înapoi

Ultima actualizare: 9/01/2013