Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iunie, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind identificarea pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie şi desemnarea S.A. ”Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această piaţă.
textul proiectului (PDF, 121,69 KB)

Proiectul analizei pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie.
textul proiectului (PDF, 613 KB)

Proiectele sunt însoţite de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 112 KB)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 13.04.2011

Data limită pentru primirea recomandărilor: 06.05.2011

Înapoi

Ultima actualizare: 14/06/2011