Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Septembrie, 2022

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre privind termenul de reclamare și păstrare a trimiterilor poștale, expediate prin intermediul furnizorului de serviciu poștal universal

 textul inițial al proiectului (word, 47 KB:  pdf, 143 KB: )

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 67 KB:  pdf, 143 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 175,08 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 174 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 13.04.2017

Data limită pentru primirea recomandărilor: 12.05.2017

 

Înapoi

Ultima actualizare: 23/01/2018