Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Septembrie, 2022

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.
textul proiectului (PDF, 128,71 KB)

- Anexa 1 la proiect - Raport statistic CE-1. Reţele operate şi servicii furnizate.
- Anexa 2 la proiect - Raport statistic CE-2. Reţele şi servicii fixe.
- Anexa 3 la proiect - Raport statistic CE-3. Rețele și servicii mobile.
- Anexa 4 la proiect - Raport statistic CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale.
- Anexa 5 la proiect - Raport statistic CE-5. Detalierea geografică a serviciilor prestate.

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 91,8 KB)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 14.07.2011

Data limită pentru primirea recomandărilor: 26.08.2011

Înapoi

Ultima actualizare: 13/12/2011