Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.
 textul proiectului (PDF, 187,33 KB)

Formularele-tip modificate şi completate:
CE-2. Reţele şi servicii fixe”,
CE-3. Reţele şi servicii mobile”,
CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale”.

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
 nota informativă (PDF, 89,3 KB)

Data la care a început consultarea publică a documentului: 21.11.2012

Data limită pentru primirea recomandărilor: 07.12.2012

Înapoi

Ultima actualizare: 28/12/2012