Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Septembrie, 2022

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgenţă 112, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 31 din 22.12.2016

 textul inițial al proiectului (word, 55,9 KB:  pdf, 220 KB: )

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 56,7 KB:  pdf, 222 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, )

Proiectul este însoţit de o notă de argumentare:
nota de argumentare (PDF, 268 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 23.02.2018

Data limită pentru primirea recomandărilor: 07.03.2018

 

Înapoi

Ultima actualizare: 10/05/2018