Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

30 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Anexa la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 74 din 29.12.2015

textul inițial al proiectului (PDF, 171 KB)

 sinteza recomandărilor (PDF, 374 KB)

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 94 KB:  pdf, 171 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 171 KB)

 

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 276 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 23.05.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 10.06.2016

 

Înapoi

Ultima actualizare: 8/07/2016