Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Octombrie, 2022

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale

 textul inițial al proiectului (word, 80 KB:  pdf, 173 KB: )

 sinteza recomandărilor (PDF, 206 KB)

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 79 KB:  pdf, 173 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 173,11 KB)

 

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 125 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 23.06.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 08.07.2016

 

Înapoi

Ultima actualizare: 3/08/2016