Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010
textul proiectului (PDF, 260,65 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 185 KB)

Data la care a început consultarea publică repetată a documentului: 26.01.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 26.02.2016

Data la care a început consultarea publică inițială a documentului: 03.08.2015
Data limită pentru primirea recomandărilor: 18.08.2015

Înapoi

Ultima actualizare: 13/05/2016