Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal

 textul inițial al proiectului (word, 149 KB:  pdf, 226 KB: )

 sinteza recomandărilor (PDF, 247 KB)

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 148 KB:  pdf, 225 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 60,5 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 130 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 29.06.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 13.07.2016

 

Înapoi

Ultima actualizare: 28/11/2016