Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Tarife aplicabile serviciilor de livrare de colete poștale

Denumirea formularului Subiecții care prezintă formularul Termenul de prezentare a formularului Modul de prezentare a formularului
Tarifele aplicabile de livrare de colete poștale 1. Obligatoriu - Furnizorii de servicii de livrare de colete poștale pentru care, pe parcursul anului calendaristic precedent, au lucrat, în medie, cel puțin 25 de persoane implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete poștale*.
2. Opțional - Furnizorii de servicii de livrare de colete poștale pentru care, pe parcursul anului calendaristic precedent, au lucrat, în medie, mai puțin de 25 de persoane.
Anual până la data de 31 ianuarie Formularul se transmite în format electronic (MsExcel) la adresa de email: office@anrceti.md

Formularul Tarifele aplicabile serviciilor de livrare de colete poștale a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59/2023.

*Notă: Prin persoane implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete poștale se au în vederea toate persoanele angajate la furnizorul de servicii de livrare de colete care au orice fel de contribuție la prestarea serviciilor de livrare de colete, inclusiv personalul administrativ.

Ultima actualizare: 10/08/2023