Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

ANRCETI anunță demararea consultării publice a două proiecte de hotărâri

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus pe pagina web oficială www.anrceti.md spre consultare publică două proiecte de hotărâri:
1) proiectul pentru modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 42/2020;
2) proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și prestarea de către ANRCETI a serviciilor publice în domeniile de competență.

Consultarea publică se va desfăşura până la 24 februarie 2023, aceasta fiind data limită de prezentare a obiecțiilor și propunerilor pe marginea documentelor respective.

Potrivit notei informative care însoțește primul proiect, modificarea acestuia a fost condiționată de adresarea I.P.”STISC”, care îndeplinește funcția de Registrator national al domeniului de nivel superior .md. Prin acest proiect se propune modificarea denumirii Contractului cu Dealerii, în scopul clarificării anumitor prevederi ale regulamentului pentru elaborarea Contractului-tip cu Dealerii.

Potrivit notei informative care însoțește al doilea proiect, acesta a fost elaborat în scopul creării unui cadru normativ pentru prestarea serviciilor publice de către ANRCETI în domeniile de competență, în vederea asigurării accesibilității, calității serviciilor și eficienței prestării acestora.

Regulamentul privind organizarea și prestarea de către ANRCETI a serviciilor publice în domeniile de competență este structurat în șapte capitole și stabilește, în principal, domeniile de aplicare, principiile prestării serviciilor publice, managementul serviciilor publice și procedura de raportare, raporturile juridice etc.

Descrierea detaliată și etapele de prestare de către ANRCETI a serviciilor publice este inclusă în Fișele serviciilor publice anexate la regulamentul respectiv, și pot fi accesate prin intermediul portalului serviciilor publice la următoarele adrese:
https://servicii.gov.md/ro/service/020000019;
https://servicii.gov.md/ro/service/021000285;
https://servicii.gov.md/ro/service/020000022;
https://servicii.gov.md/ro/service/020000035;
https://servicii.gov.md/ro/service/020000048;
https://servicii.gov.md/ro/service/020000051

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022222885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md.

Informații suplimentare despre aceste proiecte pot fi obținute la telefoanele: 022251303 – D. Griciuc, șef DRAS, 022251312 - A. Baidauz, specialist DRAS.

Ultima actualizare: 3/02/2023