Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iulie, 2019

Autorizarea generală în sectorul poștal

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În cazul în care furnizorul de servicii poştale încalcă condiţiile regimului de autorizare generală şi/sau prevederile legilor şi/sau ale altor acte normative din domeniul comunicaţiilor poştale, ANRCETI emite o decizie privind încetarea încălcării şi luarea de măsuri de remediere a consecinţelor acesteia.

Conform art. 38 alin. (3) din Legea nr.36/2016, dreptul de furnizare a serviciilor poştale poate fi suspendat prin hotărâre judecătorească, la cererea ANRCETI, în caz de nerespectare de către titularul acestuia a deciziei privind remedierea încălcărilor obligaţiilor stabilite în condiţiile regimului de autorizare generală.

Dreptul de furnizare a serviciilor poştale poate fi retras prin hotărâre judecătorească, la cererea ANRCETI, în caz de neînlăturare, în termenul rezonabil stabilit, a circumstanţelor ce au dus la suspendarea acestuia.

Dreptul de furnizare a serviciilor poştale în condiţiile regimului de autorizare generală îşi pierde valabilitatea în următoarele cazuri:
a) furnizorul de servicii poştale a notificat ANRCETI, în condiţiile Legii nr.36/2016, în vederea încetării furnizării serviciilor poştale;
b) furnizorul de servicii poştale a fost declarat insolvabil sau radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Informaţii suplimentare la tel: 022-251-340 sau la e-mail: irina.maga@anrceti.md.

Ultima actualizare: 15/03/2019