Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Autorizarea generală în sectorul poștal

În cazul în care furnizorul de servicii poştale încalcă condiţiile regimului de autorizare generală şi/sau prevederile legilor şi/sau ale altor acte normative din domeniul comunicaţiilor poştale, ANRCETI emite o decizie privind încetarea încălcării şi luarea de măsuri de remediere a consecinţelor acesteia.

Conform art. 38 alin. (3) din Legea nr.36/2016, dreptul de furnizare a serviciilor poştale poate fi suspendat prin hotărâre judecătorească, la cererea ANRCETI, în caz de nerespectare de către titularul acestuia a deciziei privind remedierea încălcărilor obligaţiilor stabilite în condiţiile regimului de autorizare generală.

Dreptul de furnizare a serviciilor poştale poate fi retras prin hotărâre judecătorească, la cererea ANRCETI, în caz de neînlăturare, în termenul rezonabil stabilit, a circumstanţelor ce au dus la suspendarea acestuia.

Dreptul de furnizare a serviciilor poştale în condiţiile regimului de autorizare generală îşi pierde valabilitatea în următoarele cazuri:
a) furnizorul de servicii poştale a notificat ANRCETI, în condiţiile Legii nr.36/2016, în vederea încetării furnizării serviciilor poştale;
b) furnizorul de servicii poştale a fost declarat insolvabil sau radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Informaţii suplimentare la tel: 022-251-360 sau la e-mail: denis.sitari@anrceti.md .

Ultima actualizare: 13/07/2023