Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iulie, 2024

Despre Agenție

ANRCETI, autoritatea care în prezent reglementează activitatea în sectoarele comunicaţii electronice, tehnologia informaţiei și comunicaţii poștale din Republica Moldova, a fost înființată la 17 august 2000 cu denumirea Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI). Ea a fost creată de către Guvern în urma reformei structurale a sectorului de telecomunicații din Republica Moldova prin care a fost efectuată separarea instituțională a activităților de elaborare a politicilor, de reglementare şi de operare în sectorul respectiv, reforme realizate în conformitate cu Directivele din anul 1997 ale Parlamentului şi Consiliului European în domeniul telecomunicațiilor.

Prin formarea ANRTI, Republica Moldova a asigurat îndeplinirea condiţiilor specifice ale Acordului de aderare a Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului privind serviciile de telecomunicaţii de bază și a creat premisele necesare pentru liberalizarea pieţei serviciilor de telecomunicaţii şi informatică.

În perioada 2000 - 2008, ANRTI a pus în aplicare o serie de măsuri de reglementare de importanţă primordială pentru dezvoltarea sectorului: implementarea primului Plan Naţional de Numerotare după constituirea Republicii Moldova ca stat independent, stabilirea principiilor şi regulilor de interconectare a reţelelor de telecomunicaţii, desfășurarea primelor etape de re-balansare a tarifelor la serviciile publice de bază prestate de operatului istoric „Moldtelecom”, liberalizarea deplină a pieţei serviciilor de telecomunicaţii, simplificarea procedurii de intrare a operatorilor alternativi pe piaţa de telecomunicaţii.

În martie 2008, ANRTI a fost reorganizată, conform prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, în vigoare din 14 marte 2008, în Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI). Noua lege, adusă în concordanță cu prevederile Directivelor Uniunii Europene din anul 2002 în domeniul comunicațiilor electronice, a oferit ANRCETI noi instrumente pentru promovarea concurentei efective pe piață, protecţia drepturilor utilizatorilor finali de servicii, asigurarea accesului la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, implementarea regimului de autorizare generală a furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.

În aprilie 2016, prin Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, ANRCETI i-au fost încredințate atribuțiile de reglementare și supraveghere a pieții serviciilor poștale. Noile responsabilități ale ANRCETI prevăd punerea în aplicare a documentelor de politici în domeniul comunicațiilor poștale, implementarea regimului de autorizare generală a furnizării serviciilor poștale și a serviciului poștal universal, supravegherea și controlul îndeplinirii obligațiilor impuse furnizorului de serviciu poștal universal și a condițiilor regimului de autorizare generală.

Tot în aprilie 2016, ANRCETI a fost abilitată, prin Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10.03.2016, să asigure respectarea prevederilor acestei legi de către titularii dreptului de proprietate și furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice în vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice. Măsurile luate de ANRCETI pentru implementarea prevederilor acestei legi urmăresc dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice la nivel național, încurajarea utilizării partajate a infrastructurii de comunicații electronice, stimularea investițiilor în rețele și infrastructură, precum și a concurenței între operatorii de pe această piață.

Ultima actualizare: 13/07/2016