Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Tarife

Metodologia de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice (în continuare - Metodologia), în vigoare din 6 ianuarie 2017, are drept scop facilitarea re-utilizării infrastructurilor fizice proprietate publică de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice în vederea instalării de elemente ale rețelelor prin stabilirea unor principii metodologice unice la calcularea tarifelor de către gestionarii infrastructurilor. Documentul este disponibil pe pagina web oficială a ANRCETI.

Metodologia stabilește modul de determinare a tarifelor pentru dreptul de acces pe proprietățile publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, structura și componența acestor tarife, cu specificarea costurilor directe care se includ în tarif, dar și a costurilor care nu se includ în tarif. Tarifele se calculează sub formă de sumă unică, care se achită de către furnizorul de rețele de comunicații electronice în urma încheierii contractului de acces pe proprietăți publice cu titularul dreptului de administrare a acestei proprietății.

Tarifele respective pot fi modificate nu mai des decât o dată în decursul a 12 luni succesive, iar la efectuarea modificărilor se va ține cont de aceleași principii și reguli prevăzute de metodologia respectivă. În cazul în care furnizorul de rețele de comunicații electronice nu este de acord cu mărimea tarifelor propuse și argumentate de titularul dreptului de administrare a proprietății publice, iar în cadrul negocierii contractului respectiv părțile nu pot conveni asupra mărimii reciproc acceptabile a acestora, oricare dintre părți se poate adresa la ANRCETI pentru soluționarea litigiului.

Informații suplimentare despre aplicarea Metodologiei le puteți obține la telefoanele: 022 251 303, D. Griciuc și 022 251 357, T. Gândea, sau la e-mail: dumitru.griciuc@anrceti.md și tatiana.gandea@anrceti.md.

Ultima actualizare: 1/11/2022