Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

Ponderea abonaților care utilizează servicii de acces la Internet fix de mare viteză a ajuns la 53 la sută

Datele statistice despre evoluția pieţei serviciilor de acces la Internet la puncte fixe în primul semestru al anului 2016, publicate astăzi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată că în acest răstimp ponderea abonaților care beneficiază de viteze sporite de acces și navigare pe Internet, a atins cifra de aproape 53 la sută. Majoritatea dintre aceștia sunt conectați la rețeaua globală în baza tehnologiilor de fibră optică, tehnologii care asigură viteze mari de acces și transfer de date.

Conform datelor prezentate ANRCETI de către 80 de furnizori activi de servicii de acces la Internet fix, în perioada ianuarie – iunie 2016 numărul abonaţilor conectaţi la rețeaua globală prin fibră optică (FTTB - Fiber to the premises) a crescut, față de finalul anului 2015, cu mai bine de 12 mii (+4,2%) şi a ajuns la 301,3 mii. În acelaşi timp, numărul abonaţilor conectaţi la Internet în baza tehnologiilor xDSL (Digital Subscriber Line) a scăzut cu 2,1 mii (-1,1%) şi a totalizat circa 201,3 mi, iar al celor conectaţi prin cablu coaxial – cu 1,9 mii (-5%) și a însumat 37,4 mii. La finele lunii iunie 2016, ponderea abonaților care accesau Internet-ul prin fibră optică era de 55,6%, în baza tehnologiilor xDSL – 37,1%, prin cablu coaxial – 6,9% și în baza altor tehnologii – 0,4%.

Aceleași date arată că, în șase luni ale anului 2016, numărul total al abonaților la serviciile de acces la Internet fix a crescut, față de finalul anului 2015, cu 7,8 mii (+1,5%) și a ajuns la circa 542,2 mii, iar rata de penetrare a serviciilor respective, raportată la 100 locuitori ai republicii, s-a ridicat la 15,3%.

Cei mai mulţi abonaţi la serviciile de acces la Internet fix – 47% din numărul total al acestora – beneficiază de viteze de acces și transfer de date cuprinse între 30 şi 100 Mbps, iar 5,8% – de viteze de peste 100 Mbps. În același timp, 35,4% din abonaţi dispun de viteze de acces și navigare pe Internet cuprinse între 10 şi 30 Mbps, 7,3% – de viteze de la 2 la 10 Mbps şi 4,5% – de viteze de până la 2 Mbps. ANRCETI precizează că vitezele de la 30 la 100 Mbps sunt calificate drept viteze mari de acces și navigare pe Internet.

În același interval de timp, volumul total de vânzări ale serviciilor de acces la Internet fix a sporit, față de primul semestru al anului 2015, cu 4,7% și a ajuns la circa 541,3 mil. lei. Cele mai mari volume de vânzări au fost înregistrate de companiile Moldtelecom, Starnet Soluţii și Sun Communications. Vânzările Moldtelecom au crescut cu 5,5% şi au însumat 346,7 mil. lei, cele ale Sun Communications au sporit cu 22,3% şi au totalizat circa 28,4 mil. lei, iar vânzările realizate de Starnet Soluții au scăzut cu 4,5% şi au alcătuit 114,3 mil. lei. Volumul cumulat al vânzărilor celorlalți 77 de furnizori a sporit cu 13,6% şi a însumat peste 51,8 mil. lei. Urmare a acestei evoluţii, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de acces la Internet fix a înregistrat o creștere ușoară de 0,2% şi a alcătuit 167,6 lei.

Specialiștii ANRCETI explică sporirea volumului de vânzări ale serviciilor de acces la Internet fix prin creșterea numărului de abonaţi și utilizarea tot mai frecventă de către aceștia a ofertelor de conectare la Internet fix care conţin câteva servicii de comunicații electronice incluse în pachet (bundle).

În prima jumătate a anului 2016, cotele de piață ale celor mai mari furnizori ai serviciilor de acces la Internet fix, în funcţie de cifra de afaceri, nu au suferit schimbări semnificative. Cotele de piaţă ale companiilor Moldtelecom și Starnet Soluţii au alcătuit 64,1% și, respectiv, 21,1%, cota Sun Communications a fost de 5,2%, iar cota cumulată a celorlalţi 77 de furnizori – de 9,6%.

Alte date despre evoluţia pieţei serviciilor de acces la Internet la puncte fixe în primul semestru al anului 2016 le puteţi găsi pe pagina electronică a ANRCETI: www.anrceti.md, secțiunea Date statistice.

5 septembrie 2016

Ultima actualizare: 5/09/2016