Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Diagrame, trimestrial

Evoluţiile anuale ale pieţei serviciilor de comunicaţii electronice sunt reflectate în rapoartele Agenţiei privind activitatea sa şi dezvoltarea comunicaţiilor electronice în anul precedent. Conform Legii comunicaţiilor electronice, Agenţia elaborează şi publică anual rapoartele sale până în data de 30 aprilie. Rapoartele anuale pot fi accesate aici.

  Telefonie mobilă
Situaţia din: 23.08.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 246,7 KB)
  Acces Internet mobil
Situaţia din: 08.09.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 262 KB)
  Telefonie fixă
Situaţia din: 01.09.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 296 KB)
  Internet fix şi transmisiuni de date
Situaţia din: 05.09.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 267,7 KB)
  Difuzarea și retransmisia programelor audiovizuale
Situaţia din: 25.08.2016.
Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.

(.pdf, 344,7 KB)

Situaţia trimestrială este prezentată de către echipa Agenţiei în baza sintezei datelor statistice colectate trimestrial de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

Ultima actualizare: 8/09/2016