Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Relaţii internaţionale

ANRCETI dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din mai multe țări şi pledează pentru oficializarea acestor relaţii prin semnarea unor acorduri bilaterale de cooperare.

În ultimii ani, ANRCETI a încheiat Memorandumuri de înţelegere privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii în domeniul reglementării comunicaţiilor electronice cu următoarele entități: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) din România (iunie 2011), Autoritatea de Reglementare în Comunicaţii (RRT) din Lituania (septembrie 2012), Comisia de Reglementare în Comunicații (CRC) din Bulgaria (martie 2014), Oficiul de Comunicații din Republica Cehă (CTU) (decembrie 2014), Agenția de Comunicații Electronice (AEK) din Macedonia (noiembrie 2015), Autoritatea de Reglementare pentru Industrii de Rețea (HAKOM) din Croația (septembrie 2017).

Obiectivul principal al acestor acorduri constă în stabilirea unor parteneriate durabile între părți în materie de reglementare şi supraveghere a activităţilor din sectorul comunicaţiilor electronice, desfăşurarea acţiunilor comune şi a schimbului de experienţă în scopul promovării concurenţei şi a intereselor legitime ale utilizatorilor finali, în acord cu cele mai bune practici comunitare şi internaţionale.

Lista acordurilor de cooperare încheiate de ANRCETI cu autorităţi de reglementare în domeniu din străinătate:

Memorandumul de Colaborare și Schimb de Informații între Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Autoritatea de Comunicații (ANACOM) din Portugalia
Memorandumul de înţelegere ANRCETI şi UKE (Polonia) privind dezvoltarea cooperării în reglementarea domeniilor de comunicații electronice
Memorandumul de înţelegere între ANRCETI şi ANCOM (România) privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii în domeniul comunicaţiilor electronice
Memorandumul de înţelegere între ANRCETI şi RRT (Lituania) (versiune în limba engleză) privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii în domeniul comunicaţiilor electronice
Memorandumul de înţelegere între ANRCETI şi CRC (Bulgaria) privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii în domeniul comunicaţiilor electronice
 Memorandumul de înţelegere între ANRCETI şi CTU (Republica Cehă) privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii în domeniul comunicaţiilor electronice
 Memorandumul de înţelegere între ANRCETI şi AEK (Republica Macedonia) privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii în domeniul comunicaţiilor electronice
 Memorandumul de colaborare și schimb de informații în domeniul comunicaţiilor electronice și serviciilor poștale între Autoritatea de Reglementare pentru Industrii de Rețea (HAKOM), Croația și ANRCETI

Ultima actualizare: 18/01/2024