Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Octombrie, 2022

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea formularelor-tip pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicaţii

 textul inițial al proiectului (word, 96,7 KB:  pdf, 432 KB: )

textul proiectului propus spre aprobare (PDF, 356 KB)

 textul aprobat al proiectului (PDF, 524,63 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă:
nota informativă (PDF, 325 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 15.02.2018

Data limită pentru primirea recomandărilor: 09.03.2018

 

Înapoi

Ultima actualizare: 27/04/2018