Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora

  textul inițial al proiectului (word, 180 KB)

 textul proiectului propus la dezbateri publice (word, 171 KB:  pdf, 305 KB: )

 sinteza recomandărilor (PDF, 503 KB)

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 142 KB:  pdf, 330 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 279,07 KB)

 

Proiectul este însoţit de o notă informativă.
nota informativă (PDF, 286 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 25.05.2016

Data limită pentru primirea recomandărilor: 14.06.2016

 

Înapoi

Ultima actualizare: 3/08/2016