Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Octombrie, 2022

Consultarea proiectului

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Recomandărilor privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii de servicii de acces la Internet accesibile publicului

 textul inițial al proiectului (word, 57,4 KB:  pdf, 209 KB: )

sinteza recomandărilor (PDF, 329 KB)

 textul proiectului propus spre aprobare (word, 58,4 KB:  pdf, 214 KB: )

 textul aprobat al proiectului (PDF, 204,67 KB)

Proiectul este însoţit de o notă informativă:
nota informativă (PDF, 216 KB)

 

Data la care a început consultarea publică a documentului: 29.03.2018

Data limită pentru primirea recomandărilor: 20.04.2018

 

Înapoi

Ultima actualizare: 24/05/2018