Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Consultarea proiectului

Proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și prestarea de către ANRCETI a serviciilor publice în domeniile de competență

Textul inițial al  proiectului

Descrierea detaliată și etapele de prestare de către ANRCETI a serviciilor publice este inclusă în Fișele serviciilor publice anexate la regulamentul respectiv, și pot fi accesate prin intermediul portalului serviciilor publice la următoarele adrese:

https://servicii.gov.md/ro/service/020000019;

https://servicii.gov.md/ro/service/021000285;

https://servicii.gov.md/ro/service/020000022;

https://servicii.gov.md/ro/service/020000035;

https://servicii.gov.md/ro/service/020000048;

https://servicii.gov.md/ro/service/020000051

 Proiectul este însoţit de o notă informativă:
 nota informativă

Ultima actualizare: 3/02/2023