Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

08 Decembrie, 2022

Evoluţia pieţei: sectorul telefonie mobilă

Înapoi  Situaţia din: 23.08.2016  Perioada actualizării: trimestrul II, 2016.
   

Evoluţia cifrelor de afaceri, în mil. lei
Structura pieţei, în funcţie de cifra de afaceri
Evoluţia ARPU, lei/lună
Evoluţia numărului de utilizatori şi a ratelor de penetrare, mii
Evoluţia numărului de utilizatori mobili, mii
Structura pieţei, în funcţie de numărul de utilizatori mobili
Structura pieţei, în funcţie de tipul utilizatorilor – prepay/postpaid
Structura pieţei, în funcţie de tipul utilizatorilor – activi/pasivi
Evoluţia MoU (minute/lună)

 

 

Fig. nr. 1. Evoluţia cifrelor de afaceri, în mil. lei

sus
 

 

Fig. nr. 2. Structura pieţei, în funcţie de cifra de afaceri
       

sus
 

 

Fig. nr. 3. Evoluţia ARPU, lei/lună
Notă:
ARPU – a fost calculat reeșind din utilizatorii mobili activi ce generează venituri, în conformitate cu metodologia internatională de calcul.

sus
 

 

Fig. nr. 4. Evoluţia numărului de utilizatori şi a ratelor de penetrare, mii

sus
 

 

Fig. nr. 5. Evoluţia numărului de utilizatori mobili, mii

sus
 

 

Fig. nr. 6. Structura pieţei, în funcţie de numărul de utilizatori mobili

sus
 

 

Fig. nr. 7. Structura pieţei, în funcţie de tipul utilizatorilor – prepay/postpaid

sus
 

 

Fig. nr. 8. Structura pieţei, în funcţie de tipul utilizatorilor – activi/pasivi

sus
 

 

Fig. nr. 9. Evoluţia MoU (minute/lună)
Notă:
MOU – a fost calculat reeșind din utilizatorii mobili activi ce generează trafic, în conformitate cu metodologia internatională de calcul.

 

Înapoi  sus
Ultima actualizare: 26/08/2016