Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Martie, 2024

ANRCETI anunță ședința publică de examinare și aprobare a două proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru vineri, 4 mai 2018, convocarea şedinţei publice a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate și supuse aprobării două proiecte de hotărâri: cu privire la Recomandările (.pdf) privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii serviciilor de acces la Internet accesibile publicului și la modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI. Şedinţa va avea loc cu începere de la ora 10.00, în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Primul proiect a fost supus consultării publice în perioada 29 martie – 20 aprilie 2018, răstimp în care, pe marginea acestuia, în adresa ANRCETI au parvenit propuneri din partea S. A. ”Moldtelecom”. Propunerile recepționate și decizia luată de ANRCETI pe marginea acestora se regăsesc în Sinteza recomandărilor publicată pe pagina sa web oficială.

În nota informativă care însoțește proiectul se arată că acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile Planului de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 05.04.2017, și are drept scop asigurarea de către furnizorii serviciilor de acces la Internet la puncte fixe și mobile a posibilității utilizării de către părinți, reprezentanți legali, administratori ai instituțiilor pre-școlare și școlare a aplicațiilor software de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor.

În acest proiect, ANRCETI recomandă furnizorilor de servicii de acces la Internet să elaboreze și să publice pe paginile proprii de Internet ghiduri pentru utilizatori, nominalizând, pentru conținutul ghidurilor respective, un set de instrumente și metode concrete de filtrare a informațiilor din Internet cu impact negativ asupra persoanelor minore.

Al doilea proiect prevede modificarea termenelor de publicare și de prezentare la ANRCETI de către S. A. „Moldtelecom” a unor rapoarte stabilite în hotărârile Consiliului său de Administraţie nr. 09 din 22.04 2011 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind implementarea de către S. A. „Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune și nr. 21 din 16.03.2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă furnizate utilizatorilor finali de către S. A. ”Moldtelecom”.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul respectiv, acesta a fost elaborat la solicitarea S. A. ”Moldtelecom” care a adus, în solicitare, argumente suficiente în favoarea modificării termenelor de publicare și de prezentare a documentelor sus-menționate, argumente pe care autorii proiectului le consideră justificate.

Informații suplimentare despre proiectele incluse în agenda ședinței Consiliului de Administraţie al ANRCETI le puteţi obţine la tel: 022 251 320.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

27 aprilie 2018

Ultima actualizare: 23/05/2018