Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Spectrul de frecvenţe radio (SFR)

Tabelul Naţional al Atribuirii Benzilor de Frecvenţă (TNABF)

Asignarea canalelor şi frecvenţelor radio se efectuează în conformitate cu TNABF, aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova nr. 11 din 27.04.2000. TNABF răspunde priorităţilor naţionale şi este în concordanţă cu atribuirea benzilor de frecvenţă stabilită de organismele competente ale Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT).

Cadrul de reglementare

Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007;
Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice (H.C.A. al ANRCETI nr. 54 din 28.12.2017).

Utilizarea canalelor/frecvenţelor radio

Frecvenţe radio utilizate de deţinătorii echipamentelor cu rază mică de acţiune (SRD) cu statut secundar pentru necesităţi individuale şi corporative

Prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126 din 02.06.2009 au fost stabilite 13 categorii de frecvenţe a căror utilizare nu este supusă regimului de utilizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic. Aceste categorii de frecvenţe pot fi utilizate în condiţiile prevăzute de TNABF, Recomandarea Naţională RN 035 (pag. 133 din TNABF) şi Recomandarea ERC 70-03 a CEPT.

Canale/frecvenţe radio utilizate de deţinătorii staţiilor de radiocomunicaţii pentru necesităţi individuale şi corporative

Utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii de tipul: staţii pentru radioamatori, CB (Citizen Band), taxi, reţele electrice, sisteme de pază etc. pentru  transmisii ocazionale, inclusiv prin satelit, tehnologie asociată sau utilizate pentru reţele de radioreleu în cadrul reţelelor de comunicaţii electronice se efectuează în baza permisului tehnic eliberat de către ANRCETI. Procedura este stabilită de Instrucţiunea privind obţinerea permisului tehnic pentru staţiile de radiocomunicaţii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI Nr. 16 din 23.09.2008.

Canale/frecvenţe radio utilizate pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice (televiziune şi radio prin cablu, acces la internet cu aplicarea tehnologiilor WiFi etc.)

Potrivit art. 24 alin. (4) al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, Agenţia poate stabili anumite categorii de canale sau frecvenţe radio a căror utilizare este permisă în baza regimului de autorizare generală, fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio.

Reglementarea respectivă se află în fază de elaborare.

Canale/frecvenţe radio utilizate pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice (telefonie mobilă indiferent de tehnologie, CDMA fix, televiziune şi radio prin eter)

Utilizarea acestui tip de canale/frecvenţe se permite în baza licenţelor eliberate de ANRCETI conform procedurii stabilite în Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice, cu respectarea obligatorie a condiţiilor generale şi speciale de licenţă. Cesionarea acestor licenţe se efectuează în baza cererii-tip depuse la ANRCETI în conformitate cu procedura de cesionare şi cu respectarea obligatorie a condiţiilor de cesionare.

O parte din reglementări se află în fază de elaborare.

Informaţii suplimentare la tel: 022-251-319, e-mail: marina.ursu@anrceti.md.

Ultima actualizare: 6/07/2023