Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iulie, 2019

Abonare la RSS

Noutăţi

23.01.2019

Nerespectarea condițiilor de autorizare generală, a atras sancționarea mai multor furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice

contr_3_0.png

În anul 2018, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în calitate de organ de constatare a contravențiilor în domeniile din competența sa, a sancționat 140 de persoane fizice și juridice pentru comiterea contravențiilor în domeniul comunicațiilor electronice.

Detalii
23.01.2019

ANRCETI anunță concurs de selectare a companiei pentru executarea auditului situației financiare pentru anul 2018

audit.png.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă concurs pentru selectarea companiei de audit în vederea achiziționării serviciilor de auditare financiară a bugetului ANRCETI pentru anul 2018. Companiile de audit interesate să participe la concurs pot depune ofertele până la 30 ianuarie 2019, la adresa poștală a ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău sau prin fax (022) 222 885.

Detalii
18.01.2019

Relațiile contractuale au constituit principalul subiect al petițiilor examinate de ANRCETI în anul 2018

contr.png

În anul 2018, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a primit și examinat 229 de petiții parvenite de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale, în scădere cu 5,8% față de anul 2017, arată raportul privind petiţiile parvenite la ANRCETI în decursul anului 2018.

Detalii
17.01.2019

În anul 2018, 20 solicitanți au obținut dreptul de a activa pe piețele de comunicații electronice și servicii poștale

stfurn.jpg

Pe parcursul anului 2018, 18 întreprinzători au obținut, în baza regimului de autorizare generală, dreptul de a furniza rețele publice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului, iar 2 solicitanți – dreptul de a presta servicii poștale. Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), la finalul anului trecut, numărul total al persoanelor înscrise în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice a ajuns la 492, iar al celor înscrise în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale – la 39.

Detalii
15.01.2019

Furnizorii de servicii poștale sunt atenționați asupra necesității prezentării în termen a rapoartelor privind veniturile obţinute în anul 2018

Atentie.png

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează furnizorii de servicii poștale despre faptul că ei au obligația să prezinte ANRCETI, până la data de 20 ianuarie 2019, rapoartele privind venitul provenit din activitățile de furnizare a serviciilor poștale, desfăşurate în anul 2018. Obligația respectivă a fost stabilită în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 16 din 21.07.2016 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare.

Detalii
14.01.2019

Până la 20 ianuarie, furnizorii de comunicații electronice sunt obligați să prezinte ANRCETI valorile măsurate ale parametrilor de calitate a serviciilor în trimestrul IV al anului 2018

quality250.jpg

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) amintește furnizorilor de servicii publice de comunicații electronice despre necesitatea de a prezenta ANRCETI, până la 20 ianuarie 2019, informațiile privind valorile măsurate în trimestrul IV al anului 2018 pentru patru tipuri de servicii: telefonie fixă, acces la Internet, telefonie mobilă și televiziune. Obligația respectivă este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015.

Detalii
11.01.2019

În anul 2018, numărul abonaților care au utilizat serviciul de portare a numerelor de telefon a crescut cu circa 2,9 mii

portabmf.PNG

În anul 2018, numărul abonaților care au utilizat serviciul de portare a numerelor de telefon a crescut, față de anul 2017, cu 2,9 mii și au însumat 34,2 mii, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) despre evoluţia portabilității numerelor de telefon în anul trecut. Acest serviciu permite oricărui utilizator de telefonie mobilă sau fixă să-şi păstreze numărul de telefon atunci când îşi schimbă furnizorul.

Detalii

 

Plan achizitii publice 2019

 
 

 
 

 
 

Calendar